اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوما دختر م خیلی لاغر چه کار کنم چاق شه ۹ اسفند میشه ۲ماهش

...ملکا :

چی بخورم رو شیرم اثر کنم دختر چاق شه

...ملکا :

کمکم کنید

عســلم مـامـان الیـــنا الیـــــنا جونم ۳۶۵®۱۵ⓜ۲۵® :

دختر منم لاغره

مامان محمد یاسین :

چند کیلو هست

مهسا ،مامان نفس خانوم? :

چند کیلوئه دختر من 12میشه دوماهش امروز 4300شده بود اولش وزن نمیگرفت ده روز پیش 3700بود منم شیر خشک کمکی گرفتم دادم بهش تو ده روز نیم کیلو اضافه کرده

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

وزنش چقدره

...ملکا :

یک ماهگیش بردمش ۱/۹۰۰ بود

*12 w*مامان طاها :

مگه وقتی دنیا اومده چند بوده؟چهل هفته رو کامل کشیدی؟

...ملکا :

...ملکا :

اشت شد

...ملکا :

...ملکا :

اره چه هفترو کامل کشیدم

 پاسخ دادن