اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سمت چپم از داخل خیلی تیر میکشه دلیلش میدونید از چیه؟؟خیلی بده خوابم گرفته

پرستو پرررر :

گریه کنم

زینب بانو ?یه مادر? :

شاید موقع تخمک گذاریته

 پاسخ دادن