اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کیا بچه هاشون نمیخوابن بیدارن؟؟

★إݪيݩأݦ★ ²۶/۹/۹۶ birth of my ムŋʝⓔℓ :

★إݪيݩأݦ★ ²۶/۹/۹۶ birth of my ムŋʝⓔℓ :

بچم تبم داره تازه

نیکا :

نیکا :

مردم ازبیخوابی

☻🤢☻mozhi?❤🖤💚 میجی☻ایجی❤جیگی🤢 :

وای از بی خوابی بیزارم

 پاسخ دادن