اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها چند هفته میری تو نه ماه

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

۳۴ هفته و دو روز فک کنم

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

اره درسته

مونا وعشقش ونی نی کوچولوشون 37w :

35 هفته دیگه تو نه ماه هستی

☆مُبین عشقِ مامان نسترن☆ :

۳۴ هفته و سه روز ینی اولین روز نه ماه

 پاسخ دادن