اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

چندروزه معدم میسوزه درهفته ۲۷بارداری هستم

آیدا :

عزیزم ازهمینااستفاده میکنم ولی فایده نداره

آیدا :

مخصوصاشب هاخیلی شدیدمیسوزه

آیدا :

نمیدونم

آیدا :

دکتررفتم میگه بچه داره مودرمیاره بخاطراونه

آیدا :

آیدا :

آیدا :

باش این هم انجام میدم

آیدا :

شایدخوب شدم

آیدا :

بستنی میخورم

آیدا :

اردبیل

آیدا :

اونجازندگی نمیکنم

آیدا :

تهران هستم

آیدا :

آیدا :

دیگه دیگه

آیدا :

امان ازدخترای امروزی الیناجان

آیدا :

۷ماهه الان

آیدا :

شماچندسالته

آیدا :

آیدا :

ازدواج کردی

آیدا :

نی نی داری

آیدا :

کجازندگی میکنی

آیدا :

هواچطوره اهواز

آیدا :

آیدا :

اینجاهم خیلی گرمه

آیدا :

تنهازندگی میکنی

آیدا :

یابامادرشوهر

آیدا :

بامادرشوهر

آیدا :

خیلی سخته

آیدا :

خیلی که نه

آیدا :

ازاون موقع که حامله شدم سختمه

آیدا :

آیدا :

عزیزم منم زن بابادارم

آیدا :

آیدا :

فامیل هستی باشوهرت یاغریبه

آیدا :

نه ماغریبه

آیدا :

اره خداروشکر

آیدا :

خوب نباشه میخوام چیکارکنم

آیدا :

بازم بایدبرم زیردست زن بابا

آیدا :

کجارفتی پس

آیدا :

اره بابا

آیدا :

آیدا :

آیدا :

۸سال باهاش زندگی کردم

آیدا :

طلاق گرفته

آیدا :

اردبیله

آیدا :

آیدا :

آیدا :

آیدا :

آیدا :

اره بدنیس

آیدا :

اره بدنیس

آیدا :

خداروشکربازم خوب باشن

آیدا :

جاری هم داری

آیدا :

جاری هم داری

آیدا :

من اره دارم

آیدا :

آیدا :

یکی ازبرادرشوهرمم مجرده

آیدا :

اون اره اصلادستشوبه سیاهوسفیدنمیزنه

آیدا :

من جاری بزرگه میشم شوهرم ازهمشون بزرگ تره

آیدا :

ولی برادرشوهروسطیه زودترزن گرفته

آیدا :

حالایکی هم طلاق داده برادرشوهرم زن دومشه

آیدا :

لابدعجله داشته دیگه چه بدونم الان هم ۳ساله ازدواج کرده یه پسر۲ساله هم داره

آیدا :

زن اونم ۲۰سالشه

آیدا :

دیگه چیکارکنم زندگی کردن سخته

آیدا :

کجارفتی گلم

آیدا :

دیگه دیگه

آیدا :

بله درسته

آیدا :

چه جوری بایدبیام

آیدا :

پیداکردم

فرزانه :

سلام گلم

فرزانه :

دکتر بهت رانیتین نداد

آیدا :

آیدا :

نه فرزانه جان نداده

فرزانه :

چون دکتر من بهم داد چون من سردردم میشم علاوه بر معدم که میسوخت

فرزانه :

میتونی ی‌ک کاره دیگه انجام بدی آیداجان

بعد هروعده غذات سیب بخوری خیلی خوبه کمک میکنه معدت نسوزه دیگه

آیدا :

فرزانه جان به دکترم گفتم گفت بچه داره موهاش رشدمیکنه بخاطراونه

---امیر :

سلام .

چه چیزهایی رو نخوری خوب میشی ؟

چای و قهوه . داروهای دارای کافئین و کدئین

و هر نوع شیرینی از قند و شکر شربت و نوشابه تا عسل و حلوا و ..... خیلی کم بخورین .

نیم ساعت پیش از غذا هم نصف قرص متوکلوپرومید بخورین .

در کمتر از 48ساعت خوب میشین ولی پرهیزها رو تا هفته ی آخر جدی بگیرین که مجددا سوزش تکرار نشه .

آیدا :

ممنون امیرجان

آیدا :

کسی نیس

 پاسخ دادن