اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

برای رفع جوش و لطافت پوست بخور آبجوش عالیه

فاطمه :

فاطمه :

شما امتحان کردید

 پاسخ دادن