اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسی هست

Mən hər şeyi həll edəcəyəm...💪 سبی عاشششششقتم عاشششق ملوستم هستم چاکرتونم هستمممممم سبیییی مامااس😍😘 :

yes😎😁

xmid :

یه سسسس

Mən hər şeyi həll edəcəyəm...💪 سبی عاشششششقتم عاشششق ملوستم هستم چاکرتونم هستمممممم سبیییی مامااس😍😘 :

Mən hər şeyi həll edəcəyəm...💪 سبی عاشششششقتم عاشششق ملوستم هستم چاکرتونم هستمممممم سبیییی مامااس😍😘 :

دیر اومدم🙊

Mən hər şeyi həll edəcəyəm...💪 سبی عاشششششقتم عاشششق ملوستم هستم چاکرتونم هستمممممم سبیییی مامااس😍😘 :

Mr Omid🔫😄😄😄

where are you?

it's so abnormal that you don't answer,you must have seen my pm since yesterday😡👊👎

ماکه ندیدیم...ولی میگن خیلی حال میده یکی از ته دلش دوستون داشته باش👈😻 :

😂😂😂

هلنا(14) :

یوهو فمیدم

هلنا(14) :

معنی:

آقا امید کجایی

اگه دیدی چرا جواب نمی‌دید من دیروز اتاقتون دیدم بعد جوابتون دیدم😋

هلنا(14) :

نزدیک به همچین چیزی

Mən hər şeyi həll edəcəyəm...💪 سبی عاشششششقتم عاشششق ملوستم هستم چاکرتونم هستمممممم سبیییی مامااس😍😘 :

اشتباه🤣

Mən hər şeyi həll edəcəyəm...💪 سبی عاشششششقتم عاشششق ملوستم هستم چاکرتونم هستمممممم سبیییی مامااس😍😘 :

اقا امید

کجایی شما

خیلی عجیبه که جواب نمیدی،حتما باید دیده باشی پی ام من و از دیروز

هلنا(14) :

خو تقریبا نزدیکه

xmid :

چی نزدیکه

هلنا(14) :

Mən hər şeyi həll edəcəyəm...💪 سبی عاشششششقتم عاشششق ملوستم هستم چاکرتونم هستمممممم سبیییی مامااس😍😘 :

وا یعنی پی ام هام و نخوندی😡

Mən hər şeyi həll edəcəyəm...💪 سبی عاشششششقتم عاشششق ملوستم هستم چاکرتونم هستمممممم سبیییی مامااس😍😘 :

هلنا کلا تو ی چی دیگه گفتی کجاش نزدیکه😨

 پاسخ دادن