اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسی هست

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

xmid :

یه سسسس

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

دیر اومدم?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Mr Omid????

where are you?

it's so abnormal that you don't answer,you must have seen my pm since yesterday???

ی دختر دارم شاه نداره :

هلنا(14) :

یوهو فمیدم

هلنا(14) :

معنی:

آقا امید کجایی

اگه دیدی چرا جواب نمی‌دید من دیروز اتاقتون دیدم بعد جوابتون دیدم?

هلنا(14) :

نزدیک به همچین چیزی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اشتباه?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اقا امید

کجایی شما

خیلی عجیبه که جواب نمیدی،حتما باید دیده باشی پی ام من و از دیروز

هلنا(14) :

خو تقریبا نزدیکه

xmid :

چی نزدیکه

هلنا(14) :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

وا یعنی پی ام هام و نخوندی?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

هلنا کلا تو ی چی دیگه گفتی کجاش نزدیکه?

 پاسخ دادن