اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ساره جان میای اتاقم گلم

راجب به کلومیفن وبارداریت سوال داشتم

 پاسخ دادن