اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

روان پریشی را با بیانی ساده و عوام توضیح دهید وعلایم اولیه آن چیست. متشکرم

Fąŧɛmɛɧ :

فک کنه کنترلش میکنن، ادم خیلی خاصیه و همه دنبالش ، بدبین شدید ، و...

Fąŧɛmɛɧ :

توهم هذیان رفتار و گفتار اشفته و عجیب غریب نشونه هاشه

Fąŧɛmɛɧ :

خودشو بیمار نمیدونه دنبال درمان هم نیست معمولا

Fąŧɛmɛɧ :

فرد در درک شناخت حافظه دچار مشکل میشه

Fąŧɛmɛɧ :

اگه هذیان داره ، احساس میکنه دنبالشن ، میخان اموالشو بدزدن ، کنترلش میکنن مثلا تو پریزا دوربین کارگذاشتن ک کنترل بشه!

Fąŧɛmɛɧ :

فک میکنه قدرت خیلی خاص داره ، چیزایی ممکنه ببینه یا بشنوه ک بقیه نه میبینن نه میشنون

Fąŧɛmɛɧ :

و... مواردش زیاد میشه .

امیدوارم مطالب مفید باشه

 پاسخ دادن