اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

اجیاکیا امپول ریه بتامتازون زدن ؟؟وزایمان توماه 8 داشتن؟؟

*ELHAM* :

من زدم ولی هنوززایمان نکردم

*ELHAM* :

من 29هفته بودزدم

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

منم امروز زدم

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

دلم هی تیرمیکشه نکنه زایمان کنم

*ELHAM* :

امکان داره یکم حرکات نی نی کم بشه بخاطرآمپوله نگران نشی یوقت

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

الهام احتمال زایمان زودرس داشتی که زدی یانه؟؟

*ELHAM* :

منم همینجوربودم نفسم سخت بالامیومدوتکونش کم شدرفتم بیمارستان نوارقلب گرفتم ومعاینه کردگفت ماماجای نگرانی نیست بخاطرامپوله

*ELHAM* :

اره عزیزم من بارداری سوممه دکترگفت رحمت آمادس امکان داره زودزایمان کنی اون بچهامم زودزاییدم پسرم وارد9ماه شدم زایمان کردم دخترمم 36هفته یا37بودفک کنم

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

من امروز رفتم واسه نوار قلب بچه صبح خیلی ترسوندم گفت نرمال نیس نه ضربانش نه حرکاتش خیلی نگران شدم بعدناهاردوباره رفتم نوارقلب گرفتم همه چیش خوب بود ولی امپول ریه رونوشت رفتم3تاشوزدم

*ELHAM* :

شماهم احتمال زایمان زودرس داری ؟؟

*ELHAM* :

تکوناش کجاحس میکنی من درست بالای واژنمه تکون هم ک میخوره اونجاس دردم میگیره سفت میشه نمیدونم قراره چی بشه هرچی صلاحه خداس

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

نه مگم که امروز زد واسم دکترگفت متظر دردباش وکنترلش کن

*ELHAM* :

یعنی احتمال زایمان زودرس نداشتی

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

نه من خیییلی کم از30هفته تکون میخوره بیشتر مثل تیکه تیکه ساعته ولی وقتی تکون میخوره سمت راستمه وبیشترم خووشو سفت میکنه

*ELHAM* :

من انگارمیخوادبیادبیرون همش روی واژنه

*ELHAM* :

بچه اولته عزیزم

*ELHAM* :

نی نیت چیه دختریاپسر

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

طول سرویکسم تو18هفته 29بود و احتمال دادن ولی سنو30هفته گفت طول دهانه نرماله

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

*ELHAM* :

البته یکمم میترسونن دکترا

*ELHAM* :

خداحفظش کنه من دختره

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

من که سر درنمیارم دیه فقط میخوام زایمان کنم شوهرم طفلی خیلی خوشحال بود که امروز زایمان میکنم ولی دکترگف بروخونه خیلی ناراحت شد

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

تاریخ زایمانت کیه الهام جون

*ELHAM* :

دردزایمان ک به این راحتی نیست گلم منم دیگه خسته شدم سختمه

*ELHAM* :

دکترگفت 11فروردین ولی تااون موقع نمیشه

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

ممنون خداواسه شماهم حفظش کنه

*ELHAM* :

شما کی هست

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

منم 11فروردین طبق سنو

*ELHAM* :

ممنونم استخون لگنم خیلی دردمیکنه

*ELHAM* :

بسلامتی

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

اولین روز اخرین پریودت کیه

*ELHAM* :

من فردامیشم 33هفته

*ELHAM* :

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

من 6تیر پری شدم

*ELHAM* :

منم 6تیرپری شدم

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

اهل کجایی

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

چه جالب

*ELHAM* :

اهل تهرانم ولی یزدزندگی میکنم

*ELHAM* :

باهم هستیم من وشما چ خوب بسلامتی الهی

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

جدی منم یزدیم

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

دکترت کیه

*ELHAM* :

وای توروخدا

*ELHAM* :

عادله سجادنیا مطبش بغل بیمارستان مادرهستش

*ELHAM* :

شماکیه دکترت

*ELHAM* :

شماکیه دکترت

*ELHAM* :

شماکیه دکترت

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

دکتر صدیقه همدانی

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

چه بیمارستانی میخوای زایمان کنی

💑ویولت 🌹🍁35w🍁🌹 :

الهام جوم ببخشید از کجا فهمیدن که رحمت اماده زایمان هست با معاینه یا سونو

*ELHAM* :

من ان شالله شهدای کارگر

*ELHAM* :

ویولت جان دکترگفت چون بارداری سومته احتمال داره ورحمم آمادس

*ELHAM* :

کاشکی زودتموم بشه زایمان کنیم

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

منم شهداکارگرمیرم ایشاالله بتونیم صبرکنیم 11فروردین اونجاهموببینیم

*ELHAM* :

بسلامتی گلم ولی تااون موقع ان شالله زایمان کردیم بچه اولته گلم

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

*ELHAM* :

بسلامتی وخوشی عزیزم

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

من اگه بهمنی شد که شد اگه نه نمیخوام اسفند دنیابیاد

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

و حیفه که یه سال ازمدرسه هم عقب میافتن

ریحانه😍پسرم 97/1/7به دنیااومد😍 :

ایشاالله همون عید نوروز زایمان کنیم

 پاسخ دادن