اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

اجیاکیا امپول ریه بتامتازون زدن ؟؟وزایمان توماه 8 داشتن؟؟

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من زدم ولی هنوززایمان نکردم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من 29هفته بودزدم

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

منم امروز زدم

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

دلم هی تیرمیکشه نکنه زایمان کنم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

امکان داره یکم حرکات نی نی کم بشه بخاطرآمپوله نگران نشی یوقت

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

الهام احتمال زایمان زودرس داشتی که زدی یانه؟؟

96/12/26*£Łɦムℳ* :

منم همینجوربودم نفسم سخت بالامیومدوتکونش کم شدرفتم بیمارستان نوارقلب گرفتم ومعاینه کردگفت ماماجای نگرانی نیست بخاطرامپوله

96/12/26*£Łɦムℳ* :

اره عزیزم من بارداری سوممه دکترگفت رحمت آمادس امکان داره زودزایمان کنی اون بچهامم زودزاییدم پسرم وارد9ماه شدم زایمان کردم دخترمم 36هفته یا37بودفک کنم

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

من امروز رفتم واسه نوار قلب بچه صبح خیلی ترسوندم گفت نرمال نیس نه ضربانش نه حرکاتش خیلی نگران شدم بعدناهاردوباره رفتم نوارقلب گرفتم همه چیش خوب بود ولی امپول ریه رونوشت رفتم3تاشوزدم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

شماهم احتمال زایمان زودرس داری ؟؟

96/12/26*£Łɦムℳ* :

تکوناش کجاحس میکنی من درست بالای واژنمه تکون هم ک میخوره اونجاس دردم میگیره سفت میشه نمیدونم قراره چی بشه هرچی صلاحه خداس

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

نه مگم که امروز زد واسم دکترگفت متظر دردباش وکنترلش کن

96/12/26*£Łɦムℳ* :

یعنی احتمال زایمان زودرس نداشتی

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

نه من خیییلی کم از30هفته تکون میخوره بیشتر مثل تیکه تیکه ساعته ولی وقتی تکون میخوره سمت راستمه وبیشترم خووشو سفت میکنه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من انگارمیخوادبیادبیرون همش روی واژنه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

بچه اولته عزیزم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

نی نیت چیه دختریاپسر

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

طول سرویکسم تو18هفته 29بود و احتمال دادن ولی سنو30هفته گفت طول دهانه نرماله

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

96/12/26*£Łɦムℳ* :

البته یکمم میترسونن دکترا

96/12/26*£Łɦムℳ* :

خداحفظش کنه من دختره

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

من که سر درنمیارم دیه فقط میخوام زایمان کنم شوهرم طفلی خیلی خوشحال بود که امروز زایمان میکنم ولی دکترگف بروخونه خیلی ناراحت شد

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

تاریخ زایمانت کیه الهام جون

96/12/26*£Łɦムℳ* :

دردزایمان ک به این راحتی نیست گلم منم دیگه خسته شدم سختمه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

دکترگفت 11فروردین ولی تااون موقع نمیشه

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

ممنون خداواسه شماهم حفظش کنه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

شما کی هست

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

منم 11فروردین طبق سنو

96/12/26*£Łɦムℳ* :

ممنونم استخون لگنم خیلی دردمیکنه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

بسلامتی

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

اولین روز اخرین پریودت کیه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من فردامیشم 33هفته

96/12/26*£Łɦムℳ* :

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

من 6تیر پری شدم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

منم 6تیرپری شدم

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

اهل کجایی

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

چه جالب

96/12/26*£Łɦムℳ* :

اهل تهرانم ولی یزدزندگی میکنم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

باهم هستیم من وشما چ خوب بسلامتی الهی

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

جدی منم یزدیم

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

دکترت کیه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

وای توروخدا

96/12/26*£Łɦムℳ* :

عادله سجادنیا مطبش بغل بیمارستان مادرهستش

96/12/26*£Łɦムℳ* :

شماکیه دکترت

96/12/26*£Łɦムℳ* :

شماکیه دکترت

96/12/26*£Łɦムℳ* :

شماکیه دکترت

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

دکتر صدیقه همدانی

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

چه بیمارستانی میخوای زایمان کنی

ویولت❤۹۷/۲/۲۱ فرشته قشنگم لیانا زمینی شد❤ :

الهام جوم ببخشید از کجا فهمیدن که رحمت اماده زایمان هست با معاینه یا سونو

96/12/26*£Łɦムℳ* :

من ان شالله شهدای کارگر

96/12/26*£Łɦムℳ* :

ویولت جان دکترگفت چون بارداری سومته احتمال داره ورحمم آمادس

96/12/26*£Łɦムℳ* :

کاشکی زودتموم بشه زایمان کنیم

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

منم شهداکارگرمیرم ایشاالله بتونیم صبرکنیم 11فروردین اونجاهموببینیم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

بسلامتی گلم ولی تااون موقع ان شالله زایمان کردیم بچه اولته گلم

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

96/12/26*£Łɦムℳ* :

بسلامتی وخوشی عزیزم

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

من اگه بهمنی شد که شد اگه نه نمیخوام اسفند دنیابیاد

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

و حیفه که یه سال ازمدرسه هم عقب میافتن

ریحانه?پسرم 97/1/7به دنیااومد? :

ایشاالله همون عید نوروز زایمان کنیم

 پاسخ دادن