اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلاااااااام

ب‍‌‌‌‌‌‌هاره☔ ? :

maraj :

سلام بردوستداران کرد

ب‍‌‌‌‌‌‌هاره☔ ? :

 پاسخ دادن