اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نیستی... دگر نیستی تا مانند قدیم ها کل شهر را برای لحظه ای دیدنت زیر پا گذارم... بی معرفت جان! حداقل بی خداحافظی نمی رفتی....

مریم :-) :

سلام مینا جون مرسی

مریم :-) :

سحر چی میزنی؟??

مریم :-) :

سحر اگه همیشه حالت اینجوریه اشکال از ساقیته ساقیتو عوض کن??

مریم :-) :

د سیاسیش نکن دیگه الان میان جمعمون میکنن?

پشتیبان :

 پاسخ دادن