اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان ی لحظه میاین

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

من ۹بهمن شب ساعت ۱۱پریودشدم نهم حساب میشه یادهم

عشقم پسرم :

حالایه روزچه فرقی داره

?حدیث? :

همون نهم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

خب برام سواله عزیزم

معصومه و پسرش23w :

من واسه خودم میگفتم مثلا ۶ روزو ۷ شب پریود شدم اینجوری گیجم نمیشدم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

من کی تست بزنم اجی

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

کسی نیست جوابه منوبده

😍فاطمه😍 :

از وقتت ک گزشت

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اخه نمیدونم نهم یادهم

??نفس :

دهم حساب میشه

 پاسخ دادن