اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلااام. من میخوام فردا برم آزمایش

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی انشالا ک مثبته

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

ان شاالله

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

میشه علائمتوبگی

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

البته شوهرم گفت فردا هم بی بی بزن اگه باز مثبت شد برو

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

چندوقته عقب انداختی

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

مگه بی بی نزدی اجی

♡محمد سبحان ♡مامان مریم به دنیا اومد 97/2/10خداروشکر سالمی پسرم :

انشاالله

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

انشالا ک بارداری

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی برای منم دعا کن

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

درد سینه و احساس میکنم سوتینم برام کوچک شده

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

زیر دلم تا پهلوهامم درد داره

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

من 9ماهه اقدامم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

منم سینم دردمیکنه

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

شما چی؟

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

ان شاالله که هستی

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

منم ۲ماهه اقدامم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

چندسالنه

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

اوووو هنوز زوده آجی

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

21شما چی؟

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

من یه خورده ناامیدم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

چون مثبت کاذب هم داشتم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

برام خیلی دعاکن خیلی دوس دارم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی ناامیدنشواصلا هرچی حکمت باشه اون میشه

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

ان شاالله

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

امیدت فقط به خدا باشه

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی ب نظرت من کی تست بزنم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

چند وقته ازدواج کردی

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

تازه دوماهه ۱۵میشه

سه ماه

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

چقدر از موعدت گذشته ؟

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

خب تا یه سال طبیعیه

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

نگذشته هنوز ۱۰وقتمه

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

الان نزن پس

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

ماه پیش ۶روزجلوانداختم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

من 4 روز بعد از موعدم زدم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

انشالا ک جواب میگیریم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

باشه خیلی خوبه جلو انداختن زودتر حامله میشی من کم پیش میومد جلو بندازم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

اما خدای نکرده تو ذوقت میخوره

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

کدوم شهری

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

ب نظرت هستم اجی دلت چی میگه

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

منم تهرانم اجی شما چی

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

من قمم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

چون جلو انداختن علامت خوبیه ان شاالله که هستی

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

برام دعاکن

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

ولی فرداازمایش برو

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

انشالله ک مثبته عزیزم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

خبرشوبهم بده

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

برامنم دعا کن اجی عصر یکم لک دیدم فردا موعودمه هنوز ک نشدم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی شایدلانه گزینیه

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

سارا جان شما چند وقته اقدامی؟

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

علائم داری ؟

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

من نزدیک دوساله دیگه

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

از موقع تخمک گذاریم تا الان درد سمت چپم دارم

🎶ملودی و عشق ١ ساله💝🧚🏻‍♀️🤱🏻🧜🏻‍♀️ :

ان شاء الله خدا به همه تون نی نی سالم و صالح بده به حق امام زمان

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

بدنم مخصوصا شکمم گرمه دلدرد پری هم میگرفتم تا امروز ک یکم شدید تر شد بعد خیس شدم یهو معلوم نبود چه رنگیه ولی دستمال کشیدم قهوه ای مایل ب زرد بود ترشحم کمردردم گرفتم ولی الان هیچیم نیس نوک سینمم سوز میده

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

ان شاالله که بارداری

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

بچه اولته ؟

مونا وعشقش ونی نی کوچولوشون 37w :

فاطمه حالا هم تست بزنی مشخصه

مونا وعشقش ونی نی کوچولوشون 37w :

منم مغرب بود که تست زدم فهمیدم باردارم هر موقع بزنی اگه باردار باشی پیداست عزیزم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

من تستام همه مثبت شدن

مونا وعشقش ونی نی کوچولوشون 37w :

و اینم بگم هیچ علائمی هم نداشتم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

اما همه رو صبح زود زدم

مونا وعشقش ونی نی کوچولوشون 37w :

خب پس مثبته کی تست زدی

مونا وعشقش ونی نی کوچولوشون 37w :

فردا ازمایش

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

من علائم دارم

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

امروز.

دیروز.

و پریروز

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

اما کمرنگن

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

البته یکی هم 5 روز پیش زدم منفی شد شایدم زود انداختمش دور

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

 پاسخ دادن