اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه از چندهفتگی لگد میزنه؟

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

لگد یا تکون ؟

دخترم گیسو :

حرکت نه ها ، لگد

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

فک کنم 25هفته به بالا

دخترم گیسو :

واقعا؟

فاطمہ ے سعید خدایا منتظر لطفتم یه حسی بهم میگه مامان میشم این ماه یا ماه بعد :

19wپسرم دنیام :

اگر جفتت قدامی باشه از بیست به بعد حرکت هاشو هم حتی متوجه میشی

معصومه و پسرش23w :

لگد مال وقتیه که بیشتر از ۱ کیلو باشه

معصومه و پسرش23w :

الان تکون میخوره فقط

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

من بیست ودو هفتم هنوز خبری از مشت ولگد نیست

 پاسخ دادن