اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نیلوفر79نی نی 97بیاعزیزم

دیارجوونم :

عزیزم من آخرین پریودم11دی ماه بوددرست یه روزقبله تومن طبقه پریودم وسونوم هردوتاش یکی بود شش هفته رفتم قلبش تشکیل شده بودالانم سه چهارروزپیشه بخاطره خونریزی که داشتم بازم سونودادم هفت هفتم بودقشنگ صدای قلبشوشنیدم

دیارجوونم :

پس عزیزم برو دروغه میگن دوهفته دیرترنشون میده

نیلوفر 79 دخملش 97 توکل به خدا :

نیلوفر 79 دخملش 97 توکل به خدا :

چ میدونم خواهر همه ب ادم استرس میدن

نیلوفر 79 دخملش 97 توکل به خدا :

توروخدا دعاکن برام

 پاسخ دادن