اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دانیال چی شدی بیا تو گپ من

😎نازی😎 :

چه عجب بالاخره زنیب تو اومدی

😎نازی😎 :

من نارنین هستم

😎نازی😎 :

چند باری از ایدحالات گرفتم اونم مثل من بیخبربود

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

چرا عزیزم

خدا رو شکر بلاخره منم مامان شدم ? :

فک کنم اشتباه گرفتی عزیزم

 پاسخ دادن