اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی هست من اومدم

xmid :

کسی هست

هلنا(14) :

xmid :

ey zaman sorğuma cavap ver axı ben artıx özgür olmak istirəm? :

xmid :

ey zaman sorğuma cavap ver axı ben artıx özgür olmak istirəm? :

خوب نیستم دیگه...?

ey zaman sorğuma cavap ver axı ben artıx özgür olmak istirəm? :

گفتی کسی هس یا ن.؟شوخیدم گفتم نه?

 پاسخ دادن