اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی از مراقه اینجا هس

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

چه عحب

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

انتل کجا بودی

سورنا :

سلام نازی جونم خوبی

 پاسخ دادن