اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

دکتر برام برنامه غیر جنسیتی نوشته بایدشش ماه داروبخورم آیاکسی اینجوری بوده

مریم به انتظار گل پسرش :

برای من ۳ ماه قبل اقدام اسید فولیک نوشته بود فقط

بارانم :

ن داروهای من زیاده اسید فولیک کاومیفن لتروزل گلوگوفاژ دوفاستون وامپول آزاد سازی تخمک

ηαsriη﹋❶❸❾❽🌾 :

غیرجنسیتی یعنی چی

بارانم :

گف رژیم غذایی میخوای گفتم ن گف پس غیرجنسیتی ینی جنسیتش معلوم نشه

فاطمه. :

لتروزول خودش محرک تخمک گذاریه

فاطمه. :

تو این 6 ماهم اقدام کن فقط تا تستت مثبت شد برو دکترت گلوکوفاژو روش قطعشو بهت بگه

بارانم :

فاطمه جان

 پاسخ دادن