اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نرگس خانوم کجایی بیاببینم امروز بی بی زدی یانه

 پاسخ دادن