اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

قیمت غربالگری اول چقدره بچه ها

*ندا*د*(الهی شکر .گل پسرم بدنیا اومد 6/8) :

سنو 78و آزمایش 122

*ندا*د*(الهی شکر .گل پسرم بدنیا اومد 6/8) :

البته هر شهری متفاوته

*ندا*د*(الهی شکر .گل پسرم بدنیا اومد 6/8) :

من خوزستانم

حسین مامان :

جی چ ارزوووون به من گفتن ۴۰۰

حسین مامان :

نیلو :

من کرج هستم و سنو با دفترچه تو سنوگرافی خصوصی ۱۵۰ شد..آزمایشمم خصوصی رفتم بدون دفترچه ۱۲۲ تومن

نیلو :

البته آزمایشش بیمه قبول نمیکنه آزاده

*ندا*د*(الهی شکر .گل پسرم بدنیا اومد 6/8) :

مگه کدوم شهری؟؟

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

من 180سونو،ازمایش 60..شیرازم

*فاطی و دخملش دنیز* :

من سونو ۱۷۵ دادم ازمایشم ۹۵

*فاطی و دخملش دنیز* :

منم ارومیه

مامان حلما :

من 75سونو124ازمایش

 پاسخ دادن