اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ابحیا زیر شکمم سمت راستم خیلی درذ میکنه بخاطر چیه تورو خدا جواب بدین

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

فک کنم درد تخمک گذاریته برو اقدام کن اگه بچه میخوای عزیزم

سورنا :

اخه من ۲۱پریود شدم یعنی حالا تخمک گذاریه خیلی بدجور درد مبکنه

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

😎نازی😎 :

نی نی پلاس نصب،کن

😎نازی😎 :

اجی نامرد دلتنگت بودم انتل

 پاسخ دادن