اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوما..کیادرمورد بارداری شیمیایی میدونن یا تجربه کردن؟؟

?ساحل ? ?یه منتظر ۱ساله?? :

چی هست ؟؟

الهام :

خودمم دقیق نمیدونم ..ولی خودم با ازمایشو بی بی مثبت بعد چند روز بتام از ۱۱۱ اومد ۸۸ والانم ۱۳ روزه که افتادم خونریزی با لخته های سیاه

الهام :

تو سونوی واژینال نه خبری از ساک بود نه چیز دیگه

میناخانوم وکاکل پسرش? :

پس بارداری شیمیایی دیگ چیه !!! خب شاید باردار شدی بعد سقط شد شایدم خارج رحم بود

خدایا مرسی بابت عیدیت?3w:5d :

من یبار تجربه کردم بی بی چکم مثبت شد ازمایش دادم ۹۵ بعد چندروز دوباره از دادم شده بود ۲۵ بعد افتادم روخونریزی سقط شد

خدایا مرسی بابت عیدیت?3w:5d :

به این میگن بارداری شیمیایی یعنی نه ساکی هس نه چیزی

 پاسخ دادن