اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه هافرداغربالگری دارم برام دعا کنین سالم باشه کیاتازگیاغربالگری اول رفتن بیاین

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

من این هفته3شنبه میحوام برم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

بره همدیگه دعاکنیم

asal :

ایشالاه که سالمه نی نی ت من هنوزنرفتم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

این سونو ها چقدر استرس میدن ب آدم

شبنم :

شبنم جون ایشالله نی نی توهم سالمه

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

انشاالله

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

انشاالله مال شماهم سالمه

مامان حلما :

من هفته پیش رفتم

شبنم :

مرسی ولی خیلی استرس دارم زیرشکمم خیلی دردمیکنه میترسم چیزی باشه

شبنم :

نسیم چقدره هزینش

شبنم :

احتمالی میگن جنسیت بچه رو

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

اره جنسیت احتمالیه بچه چندمته

شکوفه ومحمد امین :

منم دوهفته پیش رفتم

 پاسخ دادن