اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه هافرداغربالگری دارم برام دعا کنین سالم باشه کیاتازگیاغربالگری اول رفتن بیاین

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

من این هفته3شنبه میحوام برم

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

بره همدیگه دعاکنیم

asal :

ایشالاه که سالمه نی نی ت من هنوزنرفتم

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

این سونو ها چقدر استرس میدن ب آدم

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩38???دخترنازم ثمین۹۷.۶.۷ :

شبنم جون ایشالله نی نی توهم سالمه

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

انشاالله

?69 ?73= ?????97 شبنم خانم(مامان آرام فندقی) خدایا شکرت ک دخملم بغلمه) 97/6/18 :

انشاالله مال شماهم سالمه

مامان حلما :

من هفته پیش رفتم

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩38???دخترنازم ثمین۹۷.۶.۷ :

مرسی ولی خیلی استرس دارم زیرشکمم خیلی دردمیکنه میترسم چیزی باشه

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩38???دخترنازم ثمین۹۷.۶.۷ :

نسیم چقدره هزینش

مامان لیلی والوچه کوچولوش₩38???دخترنازم ثمین۹۷.۶.۷ :

احتمالی میگن جنسیت بچه رو

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

اره جنسیت احتمالیه بچه چندمته

شکوفه ومحمد امین ? دیروز شاه پسرم به دنیا اومد :

منم دوهفته پیش رفتم

 پاسخ دادن