اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

اجیا بچم بد ارومه شکم دردم زیاد میگیره کی بهتر میشه مردم بخدا الان دو ماهشه همش باید بغلش کنم

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

فک کنم تاسه ماه اینجورین بچه ها

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

بغلی خب بچه منم بغلیه

زندگیم مرسانای مامان :

خداکنه

زندگیم مرسانای مامان :

سرخودم داره گیج میره

زندگیم مرسانای مامان :

نمیتونم به هیچ کاری برسم

زندگیم مرسانای مامان :

یا تو گهواره باید هل بدم یا بغل کنم ارومش کنم

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

واکسنشو زدی؟

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

افرین وضعیت منم همینه

زندگیم مرسانای مامان :

فردا واکسن داره

زندگیم مرسانای مامان :

دختر تو چند وقتشه

زندگیم مرسانای مامان :

همین الانم دارم تو گهواره هلش میدم

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

من روپاهامه

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

۵۳روزشه شنبه هفته اینده واکسن داره

زندگیم مرسانای مامان :

خودت شیرش میدی اجی

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

اها اخه من بچه اولم تاواکسنشو زدیم بد خلق شد

زندگیم مرسانای مامان :

من خودم شیرش میدم همشم تو زوره تا شیرش میدم مدفوع میکنه جیغ میکشه

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

اره شوهرم نمیزاره شیرخشک بدم توچی

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

بچه من روزی ۳بار پی پی میکنه

زندگیم مرسانای مامان :

خدا ب دادمون برسه همون حامله بودم با اینکه همش تهوع داشتم بهتر بودا

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

من اصلا تهوع نداشتم راحتتت

زندگیم مرسانای مامان :

من که نه ماه مردم

ونوس :

سشواربراش روشن کن تابخوابه

ونوس :

دخترمن دل دردشدید داشت بعداز دوماه بهترشد

ونوس :

باسشوارمیخوابید

ونوس :

یکسره توبغلم بود

 پاسخ دادن