اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها عنبر نسا که دود میدین تاچن دیقه رو دودش وای میستین

پرستو پرررر :

من ۲۰دقیقه

پرستو پرررر :

من میشینم رو سر قوطی که دودش به رحم برسه

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

من درحد سه چهار دیقه خوبه تاثیرمیکنه یانه

?فاطمه مامان دخترامم 77.7.23? نازنین۹۲.۱۰.۲۲ ? نازگل۹۶.۱۰.۱۲ ? :

چندر وزباید دود بدی توهفته

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

میگن دودش رحم خشک میکنه

پرستو پرررر :

من روزی یه بار .منم از تله پرسیدم قبلا گفتن نیم ساعت

پرستو پرررر :

سعیده زن پسرعمه ی دختر داشت بعدش بچه دار نشد مامانش میگفت از همین عنبرنسا بعد چند سال باز باردار شد از طرفی میگن اونا که بچه ندارن ممکنه چسبندگی بیاره منم موندم نمیدونم والا

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

من الان موقع تخمک گزاریمه اشکالی نداره دود بدم یا بشینم تو آب سرکه

پرستو پرررر :

جوش شیرین هم خوبه سرکه و عنبرنسا نمیدونم اگر جنسیت برات مهم نیست شنیدم تا سه روز اشکال نداره

سعیده باز چشم انتظاره خدایاشفای خواهرموازخودت میخوام :

ن بابا بارداربشم سالم باشه دخترپسرش نعمته

 پاسخ دادن