اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانوم مشهدی هرکی هست لطفا بیاین

👨‍👩‍👧دخمل مامان،نرگس مامان اومد👨‍👩‍👧۹۷/۲/۱۷ :

19wپسرم دنیام :

نی نی +

هستی

👨‍👩‍👧دخمل مامان،نرگس مامان اومد👨‍👩‍👧۹۷/۲/۱۷ :

نرم افزارش منظورته

👨‍👩‍👧دخمل مامان،نرگس مامان اومد👨‍👩‍👧۹۷/۲/۱۷ :

نه خیلی تو نظرات براش بد نوشته بودن

19wپسرم دنیام :

من دارم عالی بهتر از اینجا

19wپسرم دنیام :

گروه زدیم مامانای مشهدی گفتم اگر دوست داشتی ببرمت

eliiii.v :

من هستم تو گروهتون

 پاسخ دادن