اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ضمناً دوستان،دیدم که دوستی به اسم zohre گفتن که داروخانه کرم وپمادی واسه افزایش حجم سینه داره،ميخواستم لطف بکنه بگه اسم این کرم ودارو چيه؟همه داروخانه هادارن؟خودشون استفاده کردن تاثیرمثبت دیدن از این محصول؟

استفاده ازکرم حجم دهنده

نیلوفرآبی :

ممنون ازپاسخگویی سریعتون زهره جان،نمیدونید اسم این کرم چيه؟برم داروخانه چی بگم؟بگم واسه افزایش حجم سینه ميخوام؟بایددکتر داروخانه تایید کنه؟

نیلوفرآبی :

ممنون زهره جان،فقط يه سوال اثرش موقتی ومقطعیه؟یعنی ازاين ژل هانیست که باشستشویاتعریق آب بشه؟

 پاسخ دادن