اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کسی منو کار داشت مامان مبینم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

اگه اومدی گلم من زیاد این برنامه نمیام دیگه

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

من میرم نی نی پ.لاس یه گروه هست مامان های اذر 96

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

بیا اونجا خدیجه بهروزی

پری و پسراش?پارسا?صدرا? :

خدیجه خوبی مبینت خوبه تپل مپل شده?

پری و پسراش?پارسا?صدرا? :

ماتوگروه خانومای تله هستیم توم اونجا ادشو

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

هستم گلم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

وقت نمیکنم سر بزنم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

اسمتو بگو پیدات کنم

خـَدیـجِه مامان مبینْ ْ :

درخواست بدم گلم

Fatemeh :

Fatemeh :

بچهها گفتن فال میگری نیکا گفت

Fatemeh :

 پاسخ دادن