اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام ی سوال داشتم

şadi :

بله؟

⚘حلما⚘ :

بفرمایی

amir :

بگو عزیزم

şadi :

گیر اوردی ما رو?

 پاسخ دادن