اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه هامیگم این تست های خونگی درستن؟؟؟؟

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

❤فاطمه :

اینکه میگن بایدادرارتو بریزی روخمیردندون اگه کف کردحامله ایی اگه کف نکردیعنی حامله نیستی

فاطمه. :

فاطمه. :

اگه درست بود ازمایش بتا برا.کجامون بود

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

❤فاطمه :

من زدم کف نکرد حالم خراب شد

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

ن عزیزم درست نیست

۲۵ بهمن عشقم ریحانه امد :

نه عزیزم به این چیزا اصلا نمیشه اعتماد کرد

 پاسخ دادن