اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

تبریزی کسی هست؟

amir :

mehrsa بیا اعلام حضور کن

مهرسا* :

نه من تبریزی نیستم ?

مهرسا* :

وااا امیر آقا ?

بهنود :

کحایی هستین؟

مهرسا* :

من بوشهری ام

بهنود :

خدا به دادتون برسه

فک‌کنم دارین میپزین

مهرسا* :

اره دیگه بوشهر خیلی گرمه، اصلا نمیشه از خونه بری بیرون وگرنه ذوب میشی تو این گرما ??

⚘حلما⚘ :

من کردگ

⚘حلما⚘ :

کردم

بهنود :

کرد کجایی/

⚘حلما⚘ :

کردستان

بهنود :

کدوم شهرش

⚘حلما⚘ :

سنندج

⚘حلما⚘ :

واسه چی می پرسی

بهنود :

واسه ترورت

⚘حلما⚘ :

عه واقعا

بهنود :

شک نکن جانم

⚘حلما⚘ :

اها باش

بهنود :

نه دیگه

⚘حلما⚘ :

چی نه دیگه

بهنود :

بدجوری حرف زدی

⚘حلما⚘ :

چی بد جور حرف زدم

بهنود :

منم مثل شما متاهل هستم

⚘حلما⚘ :

چه خوب به من چه

بهنود :

بهر حال چندساعتی نیس که برنامه رو نصب کرده بودم

ولی بدجوری تو ذوقم زدی

⚘حلما⚘ :

به من چه خجالت از زن بکش

بهنود :

حتما

⚘حلما⚘ :

بهنود :

کاش تو پارک دیدگاه میدیدمت

ملکه :

???عجب

بهنود :

بهنمی اینا دیگه کیند؟؟؟؟

⚘حلما⚘ :

پارک دیدگاه چی چیه

بهنود :

تو سنندجه

ملکه :

خنده اوره.... بهنود میخای مخ کیو بزنی?

⚘حلما⚘ :

نه همچین اسمی نشنیدم

şadi :

???تبریزی ???

⚘حلما⚘ :

خجالت نمی کشه زن داره

بهنود :

مگه مخی مونده که بزنم

⚘حلما⚘ :

مخ عمه اش???????

بهنود :

پس حتما از دهات سنندجی

ملکه :

سلام اسناااا عسلوم

بهنود :

حلما تو که شوهر داری

هنوزم تبداری

⚘حلما⚘ :

بهنود :

اره اسنا خانم

⚘حلما⚘ :

سنندج دهات نداره

ملکه :

بابا بیخیاااااال میزنمتوناااااا

بهنود :

حلما هنوز جووونی

şadi :

سلام عشقوم...دیشب خواستم باز برا مدتی برم ابان باز نصبیدم نشد??خوبی خوشی روفرمی به قول خودت?

سلام همگی?

⚘حلما⚘ :

شوهر دارم مثل تو نیستم مخ بزنم خجالت بکش زن داری

بهنود :

کوره دهاتشی

دهاتش بودی خوب بود

⚘حلما⚘ :

به تو ربطی نداره

şadi :

من کی ایناممیرام تبریزلی بله اولماز?

ملکه :

ن روفرم نیستم اسناااا...توخوبی خوشی همسایه خوبه بغلی چطوره?? ن نپاک خب

⚘حلما⚘ :

حتما خود دهاتی هستی

بهنود :

بهت حق میدم

کردها به زنشون ارزشی قایل نیستن

بهنود :

تبریزلیم

منظریه اوشاغی

⚘حلما⚘ :

کردها غیرت تشون از صد ها مرد های مثل تو خوب تره

ملکه :

کی همچین حرفی زده بهنود....کردها خیلی غیرتی مهربونن دعوا رو ک همه قشرها دارن?

şadi :

چرا نیستی?...اره خوبیم مچکر‌...از صبح دارم کار میکنم خونمون و میخوایم از نو بسازیم?

بهنود :

اسنا

بو قهبه منیم مخوم اوسته رژه گدیر

şadi :

به نیه بله دانیشیسان؟والا من تبریزلیلری چوخ ایستیرم بتر?

ملکه :

یخرده حال روحیم خوب نی.... خب بسلامتی زندگی کنین داخل خونه جدبد

⚘حلما⚘ :

فره به مخی لیوه

şadi :

وا اقا بهنود درست صحبت کن..اه?

⚘حلما⚘ :

چی‌گفت اسنا

بهنود :

نازی

بمدت ۵سال تو همین سنندح کارمند بودن

بخدا من میدونم عین خر از زناشون کار میکشن

⚘حلما⚘ :

پروه بیخیالش

⚘حلما⚘ :

خر باباته

⚘حلما⚘ :

من کرد ایلامم شوهرم سنندج کار میکنه اشغال

ملکه :

چه کاری میکشن؟ ما کرد خراسانیم فک نکنم اینطور باشه کردها خیلی خوبن ک?

şadi :

ایشالا که خوب شی گلم...??ممنونم عزیزم

بهنود :

اسنا

کورد لرین اروادلاری

تورک اوغلاننان اوتری اوللر

ملکه :

بی احترامی ممنوووع

şadi :

حلما خودت سوال کن

ملکه :

بهنود :

پس لر پوتین خور هستی

⚘حلما⚘ :

چی سوال کنم

ملکه :

لر پوتین خور?????? این چیه باز

⚘حلما⚘ :

تبریزی گیو وه ناو چگ دهات لیو

şadi :

اقا بهنود...بیخیال شین خوب هر کی هر طو میخواد باشه...شما نباش

بهنود :

من‌اگه متاهل بودم عمرا پامو همچین جاهایی میزاشتم

⚘حلما⚘ :

چی میگی تو

⚘حلما⚘ :

عه واقعا

⚘حلما⚘ :

نه بابا سن بابامو دار

şadi :

حلما تو دیگه توهین نکن ...با ی تورک طرفیا?سیستماتم و بهم نریز

⚘حلما⚘ :

۳۲ سال

بهنود :

اسنا بولارین هانسی تورکی بیلور

ملکه :

اسنااا ترجمه کن لطفا????

⚘حلما⚘ :

اسنا من توهین نمی کنم ایشونن توهین میکنن

⚘حلما⚘ :

راس ایوشن تر یسره تره

بهنود :

اسنا هیچ زاد دیمه

ملکه :

بهنود اتیش بیار معرکه شدین?

⚘حلما⚘ :

راس ایوشن ترک یسره تره

⚘حلما⚘ :

نازی داره توهین میکنه به کرد

şadi :

اقا بهنود تورک هویتش اونقدری درخشانه که به کسی توهین نکنه...لطفاااا?

بهنود :

نازی

مجبورم کرد

şadi :

حلما جان منم گفتم که درست بحرفه

şadi :

من بیلمیرم

بهنود :

اسنا

بو لاری گره اوزاداسان یره

ملکه :

هرکس شخصیت خودش نشون میده اگ توهین بکنه

şadi :

ن بابا اولش ی حرف زد الان عادی میگه

⚘حلما⚘ :

اقا بهنود خواهشا توهین نکن بخدا به ارواح خاک ننه ام هر جا باشی پیدات میکنم

ملکه :

şadi :

بسسسسسسه

بهنود :

حلما

بولورم‌کی اششکنان‌کوردین فرقی یوخ

⚘حلما⚘ :

فامیل دارم تو اطلاعات همین پیامتو نشونش میدم بزار چه به سرت بیاره

şadi :

بهنود چته?

ملکه :

عاااقا کرد و ترک هردو محترمن..... بی احترامی ممنوع

⚘حلما⚘ :

تفه رو هرچه ترک ایران زمینه که له ناو زندگی هه تر کردن سر یان بو

şadi :

بهنود تو از کوردا خوشت نمیاد برا همون میگی به خاطر اختلاف تورک و کورد..؟؟!!!

بهنود :

اسنا

هارا اوشاغیسان؟

⚘حلما⚘ :

اختلاف به من چه توهین کنه پدر بزرگ باباش میارم جلو چشمش

şadi :

من به خاطر شماها فارسی میگم متوجه شین سوتفاهم نشه...پس کوردی نحرف حلمااا

⚘حلما⚘ :

عرضه داری فارسی بنویس

بهنود :

اسنا

بو کوردلرین ذاتین تانویورام

⚘حلما⚘ :

عموم داره شمارت پیدا میکنه صبر کن

ملکه :

بهنود فارسی بتایپ خب.

بهنود :

حلما

تو کمبود داری

از اون لحاظ

⚘حلما⚘ :

این تله رو به راحتی هک میکنه شمارد میاره بالا

⚘حلما⚘ :

خفه خودت کم بود داری من چیزی گفتم تو اول شروع کردی

şadi :

واقعا تبریزی هستی؟

من اردبیللیم اما کچمیشیمیز ساوه دی

تبریزلیلر اردییللیلری ده سئومیللر?اما هاممی غیرت سیز دئیر کی بوردا??

بهنود :

هیچ غلطی نمیتونه بکنه

⚘حلما⚘ :

عه باشه صبر کن

şadi :

بهنود منم شنیدم خوندم از اختلاف تورک و کورد

و بدتر فارسا?روس ارمن?

⚘حلما⚘ :

اسنا برات متاسفام داری باهاش حرف میزنی

şadi :

ولی خوب نیس ...بیخیال

ملکه :

اقا بهنود چرا بس نمیکنین.

şadi :

حلما جان هر چی میخوای باش?خودم میدونم دارم چی میگم?

⚘حلما⚘ :

همه کرد ها با ترک ها مشکل ندارن من خودم عاشق تبریزم

بهنود :

تا شلوار گشادشو ۲۰متر شالشو ببنده

⚘حلما⚘ :

نازی بیخیال بای

ملکه :

حلماا خودتو ناراحت نکن و بحث هم نکن.برو بای

şadi :

نه خوب حلما تو با من مشکل نداری که...ولی کورد و تورک داشته و داره الان من با ی شخص امریکایی مشکلی ندارم که دولت ها سر قدرت حاشیه سازی میکنن

بهنود :

اسنا

ایشین یوخ

گوی من بو هرزادسیزی اوتوردوم یرینه

şadi :

منم خیلی تبریز دوس دارم...تصنیم گرفتم اونجا زندگی کنم??

ملکه :

حلما اسنا دختر فهمیده ای هس من اعتماد دارم بهش توهین نمیکنه.?

⚘حلما⚘ :

اگه شما باهاش نحرفید این گوه اضافی نمی خوره

şadi :

⚘حلما⚘ :

من کاری به اسنا ندارم

şadi :

فداتم نازی جونم...من که همش دارم میگم توهین نکنه?

şadi :

بهنود مشکلت چیه...خوب این و بگو

⚘حلما⚘ :

نفرین کم هرچه ترک ارا خود فره فرز کید ریامه دمه باوگد ریامه ناو چناوکه

ملکه :

اسنا این اقا هم زبونته بگوو دیگ بیخیال من هنوز ناراحت نشدم گندش درنیاره.?

⚘حلما⚘ :

بایییییی نازی ناراحت نشو ولش کن خر فرزش کن خر هر چی عر عر میکنه کسی میفهمه بزار اینم عرعر کنه

şadi :

تورک گفتی حلما...توهین نکن...همین اسم من نشانگر جدمه...اسنا یعنی گرگ ماده گرگ نماد تورکاس بز قورد✌فکر نکن من...?

⚘حلما⚘ :

همین الان معلوم شد اسنا چه ادما های با معرفی هستین

⚘حلما⚘ :

دمه هوزه ماکشاس قاتی دان بو گمال کثا

⚘حلما⚘ :

ناراحت نشو از دستم همه حرفاش معلومه داره توهین میکنه

şadi :

بهنود بولارنان تورکلرین موشکولی حل اولماز...? تورکلردن عاییپ دی بو ایشلر پیس دی بیزه بله دمه خوب؟

بهنود :

حلما

همزبونای تو‌اوایل انقلاب چها که بر سر مردم نیاوردن

şadi :

چی میگی حلما با خودت...?

⚘حلما⚘ :

کار خوبی کردم

بهنود :

الان شکر خدا سپاه دهن همتونو سرویس کرده

⚘حلما⚘ :

گوه نخور

ملکه :

اوایل انقلاب چه کردن؟؟

⚘حلما⚘ :

هر کاری کردن مال انقلاب بوده

بهنود :

زن وبچه و ناموس و‌جوون مردمو‌غارت وکشتن

⚘حلما⚘ :

سپاه بابام ریس سپاهه انوقت دهن ما رو سرویس میکنن

şadi :

بهنود معلومه خیلی تورک غیرتی هستی مث همه تبریزیا...

ملکه :

وااا بهنود کردها از مرزهای ایران محافظت میکنن.برضد کشور نیستن ک

⚘حلما⚘ :

نازی ولش کن

şadi :

منم شنیدم که الان کوردا با امریکا هم دستن تنگار ی همچین چیزی،

ملکه :

نباید ول کرد دارم میحرفم دعوایی ندارم با کسی.

بهنود :

این‌کوردا

به طفل چهار ساله تجاوز کردن وسر بریدن

تازه عروسو به اسارت بردن

به ناموس مردم جلو چشمشون تحاوز کردن

از هر سگی نجس ترن

şadi :

انگار

şadi :

مشکل ما فارسا هستن تا کورد

ملکه :

??????????????????????????

ملکه :

اسنااا منم شروع کنم پس? ناراحت نمیشی خدایی

⚘حلما⚘ :

şadi :

ملکه :

من اینارو از کرد ندیدم بهنود چرا ازخودتون درمیارید

⚘حلما⚘ :

خخخ این حرفا کی یادت داده

şadi :

وااااا

⚘حلما⚘ :

اگه کرد نباشه زنده نیستی پیرمرد

ملکه :

هووووف

⚘حلما⚘ :

نازی به قران خیلی توهین دارن میکنن

ملکه :

بهنود :

حلما

بابات

و امثال بابات

پناهنده هستن به سپاه

همشون سابقه دارن

şadi :

وا چ حرفاحلما...??

⚘حلما⚘ :

پس بترس بهت تجاوز نکنیم

⚘حلما⚘ :

واقعا

ملکه :

بی ادب ک باشی اخرش ب خودت بی احترامی میشه

⚘حلما⚘ :

شمارت گیر میارم هر جور نشده

şadi :

من اگه میخواستم از دعوای این دو قوم میگفتم بی توهین...پس حلما حوصله نبر لطفا

بهنود :

نه حلما خانم

الان زنای کرد

تو گاوداریها و مرغداری های ما تورکها کارگری میکنن و شبا هم ......

ملکه :

بهنود یک روزه اومدی این برنامه چرا اختلاف میندازی

şadi :

بابا بسسسسسسه

⚘حلما⚘ :

نه بابا واقعا

ملکه :

اسنااا از روی تو خجالت میکشم ک جواب این اقا رو بدم نمیخام دوستیمون خراب شه.

⚘حلما⚘ :

چ۶ خوب

ملکه :

ملکه :

ملکه :

ملکه :

بهنود :

من میرم از این برنامه

ولی خواستم بگم هوشیار باشین

با کرد جماعت صمیمی نشین

اینا بدذاتن

ملکه :

⚘حلما⚘ :

من به کرد بودنم افتخار میکنم حتی هزار خلاف دیگه که میگی کرده باشن که نکردن

⚘حلما⚘ :

نه خو تو ذاتد خوبه

ملکه :

توهمه نژادها بدذات هست فک میکنی تو تورکها نیست. بسه دیگ

⚘حلما⚘ :

ترکی ترک

şadi :

بابا بیایین قبول کنین این دوتا قوم همیشه مشکل داشتن...تمام

منظورم تک تک ادما نیس قومی میگوم...یعنی الان جنگ شه بینشون کسی نمیگه اسنا و حلما دوستن باهم بیهیال شیم

şadi :

şadi :

نه نازی فدات نگو...بهنود دلش پره از این قضایا

ملکه :

اره مشکل داشتن برا زمانهای قدیم بوده ن الان واقعاا من هیچ اختلافی نمیبینم بین کرد و ترک ولی مث اینکه تورکها دل پری دارن

şadi :

بهنود با فارسا صمیمی شیم ؟???

⚘حلما⚘ :

نبینتم دیگه تو تله طب

ملکه :

اره کار خوبی میکنی اقا.بسلامت

⚘حلما⚘ :

چه اشغالی بود

şadi :

الان ظاهرا ندارن...نمیشه گفت که...ایشالا نباشه?

⚘حلما⚘ :

اسنا

şadi :

اقا بهنود وایسا...

şadi :

⚘حلما⚘ :

وای وای

ملکه :

حالم خوب نبود بدتر شد

şadi :

کارت دارم اقا بهنود?

ملکه :

⚘حلما⚘ :

خخخخ

⚘حلما⚘ :

نازی فدای هر چی کرد

şadi :

من دلم از فارسا پره‌...باهاشون صمیمی میشما میحرفم ...ولی اخرش ذاتشون رو نسبت به تورکا رو ک میکنن...خیلی از خودم عصبی میشم?

⚘حلما⚘ :

ناراحت نباش فدات

بهنود :

اسنا

بگو

ملکه :

اره کرد پرچمش بالاس??

⚘حلما⚘ :

اسنا همه ی دنیا با ترک ها لجن

⚘حلما⚘ :

şadi :

چون دنیا از ان همه تورکا بوده و قدرت دارن و...برا همون✌

ملکه :

البته حلما من کرمانجم یک شاخه ای از نژاد کرد هست.کرمانج خراسان شمالی

⚘حلما⚘ :

کی همچین گفته‌

⚘حلما⚘ :

فدات شم

⚘حلما⚘ :

شما ها مجبورین همچین چیزی بگین

şadi :

میگما اقا بهنود شما الان این حرفا رو به خاطر تورک و غیرت و اینا گفتی دیگه درسته؟

بعد شما به عنوان ی تبریزی چون کورد فارس روس دشمنتون بودن یا هستن هیچ وقت صمیمی نمیشین؟

şadi :

داری توهین میکنیا...دهنم باز نکن?

⚘حلما⚘ :

ام دهنت باز کن

⚘حلما⚘ :

می خوام شماره تو هم هک کنم وقتی عکس تا تو اینستا گرام دیدی حال میکنم

şadi :

دیدی ذاتت رو شد حلما...خیلیاشون با تورکا مشکل دارن در حال حاضر اینور اونور که کنی رو میشن...نازی برام عزیزه رفتاری توهینی ندیدم ازش برا همون هیچ وقت از کوردا هیچی نگفتم

şadi :

باش راحت باش?

⚘حلما⚘ :

دارم برات اقا بهبود من زاتم خوبه ولی رو کرد غیرت دارم فعلا تا فردا همه چی رو میکنم

ملکه :

بخدا ارزش داره بهم ناسزاا بگین منم تعصب دارم رو کرد بودنم اما نمیخام شر بپا کنم هرکسی نزاد خودش دوس دارهو توش شکی نیست.پس بهنود شما دیگ کوتاخ بیا

ملکه :

بابا من کردم ولی با تورکها وصلت کردیم و هیچ مشکلی نداریم... بعضیا چرا اینطورین اخه

şadi :

اخه نازی بهنود وقایع تاریخی میگف بیشتر...حلمل توهین میکنه

⚘حلما⚘ :

şadi :

تو استثنایی نازی????

şadi :

نويسنده و همسر سفير بريتانيا در دربار عثماني Mary Wortley Montagu:

بهترين ارايش زنان ترك، ترك بودنشان مي باشد. زنان ترك با جواهرات زيبا نشده بلكه جواهرات را زيباتر نشان مي دهند چرا كه هر زن ترك خود يك جواهر بسيار زيبا مي باشد.

şadi :

فيلسوف آلماني  Kayzerling:

 

ترك ها بي ترديد اربابان واقعي تاريخ  اروپا و اسيا بوده اند.

şadi :

فرمانده آلماني Mulman:

هيچ سربازي مثل سرباز ترك با خنده از مرگ استقبال نمي كند. كافيست فرماندهي لايق داشته باشند تا دنيا را تسخير كنند.

 

şadi :

مورخ آلماني Hammer     :

تاريخ از ترك ها چيزهاي زيادي ياد گرفته است. آثار زيادي از ترك ها به جاي مانده است كه هر كدام زينت مدنيت انساني محسوب ميگردند.

                              

⚘حلما⚘ :

من توهین نکردم

ملکه :

بهنودهم زنهای کرد رو ب تمسخرررر گرفت.

şadi :

فرمانده روس  Charnayev

ترك ها علاوه بر جسارت بيكران خود صاحب نبوغ اراده شكني مي باشند. ترك ها با اين نبوغ فتوحات خود را انجام داده، مدنيت ها تشكيل داده و به تاريخ بشريت خدمت نموده اند. در اصل بدون چنين نبوغي حكمراني بر نصف اروپا براي قرن ها امكانپذير نبود.

 

şadi :

ژنرال پروس-آلمان  Helmuth Karl Bernhard von Moltke

ترك ها نمونه بارز يك ملت جنگجو مي باشند. ترك ها چنان با سلاح آشنا هستند كه يك كشاورز با داس و يك كاتب با قلم. ترك ها چنان مي نشينند كه انگار بر روي اسب هستند و چنان قدم بر مي دارند كه انگار در حال شناسايي دشمن هستند.

şadi :

شاعر و رمان نويس ايتاليايي   Edmondo De AMICIS :

صفات انساني تركها غيرقابل انكار مي باشد. از جمله اين صفات قدرداني تركان در برابر حتي يك كار عادي و پيش پا افتاده است. مهمان نوازي حيوان دوستي و احترام به درگذشتگان از ديگر صفات مثبت تركها مي باشد.

                     

⚘حلما⚘ :

رفتی اینترنت اینا چند تا ترک نوشته منم بیارم برات

şadi :

اقا بهنود جاواپ ور?

şadi :

ببند دیگه دهنت و

ملکه :

من فیلم ستارخان دیدم ک ترکها چطور از کشورشون حمایت میکردن واقعا عزیزن برام.

şadi :

خواستم ببینی نمیتونی ارزش چیزی رو بخوای بیاری پایین وقتی کل دنیا نظرش مثبته

şadi :

اره اصلا نکردی?

şadi :

بهنوددددد

⚘حلما⚘ :

ببین اسنا دلم به حالت می سوزه فردا می خوام حالتو ببینم

⚘حلما⚘ :

ملکه :

حلماا شماهم بیخیال.کش ندین حرفاروو

⚘حلما⚘ :

بای تا فردا

بهنود :

چونکه تورک از ازل تا ابد شناسنامه دار بوده

ملکه :

خدافظ حلما جان

بهنود :

نازی

کافی بود اوایل انقلاب فقط یکروز شاهد جنایات کوردها بودی

⚘حلما⚘ :

دیگه بسته فهمیدم جنایت کاریم

ملکه :

شما شاهد بودی یا ن فقط شنیدی شاید اونطوری ک هست براتون تعریف نکردن

⚘حلما⚘ :

نترس تو رو ترور نمی کنیم

⚘حلما⚘ :

اویل انقلاب هوووو کی بره همه راه هو

şadi :

زر تزن حلما معلوم نیس کی هستی اوایلم گیر داده بودی ب احسان و ‌‌‌...هذیان میگفتی?

⚘حلما⚘ :

تو زر نزن

⚘حلما⚘ :

مگه نمیگن جنایت کاریم خو هستیم می خواین چیکار کنین

şadi :

هرکی هسی سرکاری هسی از اولش...اون موقع گفتم یادت باشه اگه

⚘حلما⚘ :

شما بترسین نیایم قتل عامتون کنیم ???

⚘حلما⚘ :

سر کارم اره منشی ام

⚘حلما⚘ :

این بهبود زد انقلابه

⚘حلما⚘ :

داره بینمون خراب میکنه

⚘حلما⚘ :

اول شروع کرد

⚘حلما⚘ :

ما که بینمون هم چین چیزی نبود

şadi :

خجالت نمیکشی جایی موندی که بعت توهین شده...سنگین باش خب

⚘حلما⚘ :

سنگینم

⚘حلما⚘ :

بعدم میاد بینمون بعد بشه

şadi :

تو همش داری تهدید میکنی...منم بخوام میتونم پیگیر شم...بچه میخوای بترسونی...بعد دم از شخصیت میزنی

بسه دیگه نمیخوام باهات حرف بزنم

⚘حلما⚘ :

من کاری بخوام بکنم میکنم

şadi :

خوب برو پی ام نده دیگه...کش نده این قدر ..‌توهین کردی چن برابر سیر نشدی...؟

⚘حلما⚘ :

ولی کاری بهت ندارم چون هرچی باشه دوست نازی هستی

şadi :

گفتم که هرکاری میخوایی بکن ...راحت باش?

⚘حلما⚘ :

نه من توهین نکردم ایشون دوس داشتن توهین بشنون

ملکه :

همدیگه رو از چی میترسونین. اخه زشته یکم منطق داشته باش حلمااا یکی اومد توهینی کرد شماهم جواب دادی و رفتش دیگ

⚘حلما⚘ :

عه می خوای باشه تا فردا

⚘حلما⚘ :

بابا بخدا من کاری به اسنا نداشتم ایشون طرفداری این بهبود درو کرو

ملکه :

وقتی حرف از قوم میاد همه درگیر میشن مهم اینه کش ندین...تموم شه بره

şadi :

?? مثل اینکه دوس داشتی چن تا شم من بگم اره؟به جای میانجی گری?

⚘حلما⚘ :

باش اسنا من دیگه کاری ندارم ولی یه پیرمرد بینمون خراب کنه بده

⚘حلما⚘ :

دیگه برم به حلما غذا بدم

⚘حلما⚘ :

نازی راستی واسه تپل شدن دخملم چی بدم خوبه

şadi :

ما بینمون خوب نبود...رفتارات خوشایند نبود ولی کاریت نداشتم امروزم شناختم ولی مهم نیس بلز کاریت ندارم...در کل برو خوش باش

ملکه :

اوهوم جام ببوسش....خب پوره سیب زمینی. و یک روز درمیون تخم مرغ

⚘حلما⚘ :

چه بهتر

şadi :

⚘حلما⚘ :

واقعا همیشه میدم نمی خوره

⚘حلما⚘ :

باشه تخم مرغ خالی خالی بهش بدم

ملکه :

دختر منم لاغره بد خوراکه دیگ نمیدونم چیکار کنم

ملکه :

اره بعدش شربت مولتی ویتامین هم حتما بده

⚘حلما⚘ :

میدونی چی بده خوبه

⚘حلما⚘ :

شربت اب نبات خیلی خوبه من خیلی تپل کرد دندون دراورد لاغر شد

⚘حلما⚘ :

یک روز در میون براش درست کن

ملکه :

شربت ابنبات؟ چطوریه باش مرسی

⚘حلما⚘ :

⚘حلما⚘ :

دو حبه ابنات بریز تو اب جوش با یه هل خیلی خوبه

⚘حلما⚘ :

راستی پوشکش میکنی

ملکه :

جتی. باش حتما فردا بهش میدم مچکرم

ملکه :

اره میبندمش

⚘حلما⚘ :

من ملوفیکس استفاده میکنم خیلی اذیت میشه

ملکه :

من هردفعه یک چیزی استفاده میکنم??

⚘حلما⚘ :

⚘حلما⚘ :

خخخخ کاره خوبی میکنی

ملکه :

حلما جان من شارز گوشیم اخراشه اف میشه

⚘حلما⚘ :

منم فعلا بای

ملکه :

خدافظ?

şadi :

نازی جون خدا به همرات?

ملکه :

اسنا رفتی.... خدافظ عزیزم.?

ملکه :

فک.کردم رفتی...قربانت بای.

şadi :

نه حرفی نداشتم ?

şadi :

اقا بهنود من بیلیرم نه دیسن آما بیز تورکلره یاراشماز بله دانشماخ تورکلرین ذاتین دا دئیر بیرین کوچولتمغ بیز اوزوموزی بیلیروخ افتخار الیروخ نیاز یوخدی بله دانشماغا ...بله ده ایشلر چوخ قاریشیر سایما اما بیر سوز دمه ساغ اول

şadi :

فدات بشم..مراقب خودت باش..خدانگهدارت

şadi :

اقا بهنود گتتیز؟?

 پاسخ دادن