اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان میشه بیایین اتاقم سوال دارم

تمنا جون :

سلام بله

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

جان❤

neda28H :

واسه بارداری

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

خب بپرس

neda28H :

چرانوشتمونمیاره

neda28H :

دوستان گروه بارداری کسی داره

neda28H :

توی ت.....رام

neda28H :

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

آره میشا داره

? ن?نازگل❤ تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن. در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن. :

اتاق بزن صداش بزن میاد بهت میگه

neda28H :

میشه ایدیشوبدین برامنم

 پاسخ دادن