اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه هایی که عقب انداختن بیان وکسایی که اقدامن وقرص میخورن

میشا منتظرمعجزه است :

من اقدامم

❤فاطمه :

کی موعدته

میشا منتظرمعجزه است :

یکم ب یکم میشم ولی خداکنه باردارشم اینبار ب امیدامام رضا

میشا منتظرمعجزه است :

خودت چی؟

فاطمه :

میشا منم این ماه به امیدامام رضا هستم اونو قسم دادم چون همسایه اش هستم

حدیثـه.....الابذکر الله تطمئن القلوب امیررضای مامان زمینی شد17 / 7 / 97 :

منم امروز غروب موعدمه ..فعلا که دارم با درد پریودی دست و پنجه نرم میکنم تا غروب بشه

❤فاطمه :

من خودم ۹روزه عقب انداختم

❤فاطمه :

متفورمین خوردم این ماه

میشا منتظرمعجزه است :

فاطمه توچندوقت اقدامی؟خوشبحالت ک همسایشی قربونت برم امام رضا ب دادمون برس خواهش میکنم

❤فاطمه :

ابشالاخدانگاه هممون کنه

❤فاطمه :

من خودم یه سال ودوماه اقدامم

میشا منتظرمعجزه است :

متفورمین واسه چی هست؟ باید روزی یه بارخورده بشه؟

میشا منتظرمعجزه است :

آخه ب منم متفورمین داد ولی من هروقت نزدیکی کنیم قبلش میخورم

❤فاطمه :

واسه تخمک گذاری وپریودی رومنظم میکنه ولاغر وقندخون وتنظیم میکنه...قرص خیلی خوبیه

میشا منتظرمعجزه است :

منم 7ماهه اقدامم

❤فاطمه :

من بعدازناهار وشام میخورم روزی دوتا

فاطمه :

منم 4ماهه

میشا منتظرمعجزه است :

آخه من پریودم منظمه

میشا منتظرمعجزه است :

بایدروزی دوباربخوری؟

❤فاطمه :

منم پریودم منظمه ولی بااین قرص نه روزه عقب انداختم

❤فاطمه :

میشا منتظرمعجزه است :

حالاتست زدی؟

❤فاطمه :

من دکترم لتروزول وبامتفورمین بهم داده...گفت پریودشدی لتروزول روبخور..ولی متفورمین روتازمانی که حامله بشی بخور

❤فاطمه :

دو روزبعدموعدم تست زدم منفی شد....گفتم حتمامنفیه دیگه

میشا منتظرمعجزه است :

راستی فاطمع من یه کم تنبلی تخمدان دارم چیکارکنم

میشا منتظرمعجزه است :

لتروزول براچی هست

❤فاطمه :

همین متفورمین روبخورقرص خیلی خوبیه....

❤فاطمه :

لتروزول هم خوبه کمک میکنن زودحامله شی

❤فاطمه :

خیلی هابودن بااولین بارنتیجه گرفتن

میشا منتظرمعجزه است :

من گفت روزی یکی بخور هروقت بعدازناهاریاشام

میشا منتظرمعجزه است :

من گفت روزی یکی بخور هروقت بعدازناهاریاشام

❤فاطمه :

هرچی دکترت گفته همونوبخور

❤فاطمه :

هرچی دکترت گفته همونوبخور

میشا منتظرمعجزه است :

خب من وقتی رابطه داریم قبلش میخورم ینی یه شب درمیون اینجوری اشکالی نداره؟

❤فاطمه :

ن بعدناهار یاشام بخور چیکاربه نزدکیت داری

میشا منتظرمعجزه است :

راستی چرا 9روزعقب انداختی؟

میشا منتظرمعجزه است :

آهاباشه ینی ناهارخوردم بعدش بخورم ممنونم

میشا منتظرمعجزه است :

مال این قرصه ک عقب انداختی

❤فاطمه :

نمیدونم من خودم پریودم منظم بود این ماه اینجورشد....ولی اینومیدونم که متفورمین پریودی روعقب نمیندازه

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

❤فاطمه :

سلام عزیزم

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

من کسی سوالم روجواب نداد اینجاسوال کنم

❤فاطمه :

بپرس گلم

❤فاطمه :

گلنازعزیزم نبایدامپول میزدی شایدبارداربودی

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

عزیزم میدونی من دوماه پریم نیومد آمپول زدم وآومد دیشب نزدیکی داشتم شوهرم گفت نمیتونه نزدیکی که یه چیزی توواژنم احساس میکنه جلوش گرفته من هم میل به نزدیکی ندارم بعضی وقتادرددارم بنظرتون باردارم یعنی نمیدونم خسته شدم

میشا منتظرمعجزه است :

خب تست بزن

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

چیکارکنم میگن باردارنیستی مجبورشدم آمپول بزنم ولی هنوزاحساس دارم باردارم

میشا منتظرمعجزه است :

خب پس چراعقب انداخته

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

تست هام مثبته میرم دکترمیگن باردارنیستی

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

تست هام مثبته میرم دکترمیگن باردارنیستی

❤فاطمه :

چن تاتست دادی

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

شش تا

❤فاطمه :

شش تاش مثبت شد

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

همشون مثبت دکترمیرم میگن هورمونات وباردارنیستی

❤فاطمه :

عزیزم شش بارکه الکی تست مثبت نمیشه دکترتوعوض میکردی

نسیم.. :

ازمیدادی

نسیم.. :

ازمایش اصلادادی

نسیم.. :

سوال منم ج میدین اتاق پایینه

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

آزمایش فقط یه بارمثبت نشد بعدسونوانجام دادم گفتن بایدداخلی انجام بدی معلوم نمیشه دیگه نرفتم

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

الان باردارم بنظرتون یانه

❤فاطمه :

چن بارازمایش دادی

pari 15w :

grooh tel grami

گ روه ت لگرامی تله طب

جهت همفکری قبل .حین.و بعد از بارداری

با ما همراه باشید

پ یام به آی دی

pari237

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

قبل ازپری رفتم آزمایش منفی شد بعدازعقب افتادن نرفتم

❤فاطمه :

خب بایدمیرفتی

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

خب گفتم که میرفتم سونو ماماگفت این بهترنشون میده که ندادالکی فقط پول خرج کردم

❤فاطمه :

نمیدونم ولی حتمایه دکترخوب بروببین مشکل ازکجاست

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

دیگه شوهرم گفت منتظرپری بعدی بشیم که این ماه آینده اول ماه اگه نشدم میرم آزمیدم

❤فاطمه :

اره حتمابرو

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

نه دیگه جایی نمیرم کسی مشخص نمیکنه بهم دارومیده میترسم مصرف کنم بعدبارداردربیام

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

باشه خبرتون میکنم برام دعاکنیدعزیزان خیلی دارم اذیت میشم وکسی نمیدونه باردارم یانه

☺❤❤❤❤❤❤☺ ☺علی جوووون مامان ابجیت توراهه بهترین هدیه ی دنیابهم دادی خدایاهزارمرتبه شکر 22هفته :

دوماه نذاشتم شوهرم نزدیکی کنه خیلی دردداشتم الان که خوب شدم حسی ندارم بدم میادازنزدیکی اول خیلی گرم بودم باشوهرم خداکنه باردارباشم

 پاسخ دادن