اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان

مهرسا* :

سلام?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

سلام?

 پاسخ دادن