اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام، کسی نیست؟؟ ?

ملکه :

حاظر☝

ملکه :

مهرسا جووون حالت چطوره گلم خوبی خوشی رو فرمی?????

مهرسا* :

نازی تویی دیگه، نه؟؟ ?... مرسی ممنون تو چطوری خوبی؟؟ سامیه جون خوبه؟؟ ?

مهرسا* :

راستی چی شد؟؟ آقاتون اومدن ازسفر یا هنوز داره واسه خودش عشق وحال میکنه؟؟ ?

ملکه :

اره اره خودمم? فدات بشم من ....هعی خوب نیستم ولی میگزره خب

ملکه :

ن بابا برگشت دلش تنگ شد برامون?? تفریح کوفتش بشه بدون من والا

ملکه :

مهرسااا عخشم من برم سامیه بخابونم....قربونت تا بعد???

مهرسا* :

همین که میگذره خیالی نیس عزیزم... اره والا من اگه بجای تو بودم دیگه تو خونه راهش نمیدادم ومیگفتم برو همون جایی که تا حالا بودی ?.... عه واقعا؟؟ مگه مردا هم دلشون تنگ میشه اصلا؟؟ عجیبه ??

مهرسا* :

باشه قربونت راحت باش، برو بخوابونش ولی قبلش یه گاز بگیر از اون لپاش وقتی که قرمز شد جاشو بوس کن ازطرف من ??

مهرسا* :

نازی دوباره خسیس بازی درنیاری گازش نگیری هااا???

şadi :

خخخخخخخخخخ

مهرسا* :

یاشار :

سلام

یاشار :

مهرسا

مهرسا* :

سلام

مهرسا* :

بله اقا یاشار؟؟

یاشار :

خوبی

یاشار :

چ خبر

یاشار :

چراغ خاموش میای چراغ خاموش میری

مهرسا* :

مرسی بد نیستم

مهرسا* :

سلامتی

یاشار :

خداروشکربدنیستی

مهرسا* :

یعنی چی چراغ خاموش میام چراغ خاموش میرم؟؟ ?

یاشار :

برنامه براتوهم بازنمیکردیافقط برامن اینجوری بود

مهرسا* :

مرسی، شما خوبید؟؟

یاشار :

خب وقتی میای یه پیامی بده یه چیزی بگو

یاشار :

منکه عالیم

مهرسا* :

نه واسع منم باز نمیکرد، چندروزی هست که اینطوری شده، خیلی قاطی میکنه

یاشار :

راستی میگم مگه نازی شوهرداره

یاشار :

من فک کردم مطلقس

مهرسا* :

وقتی اینجا کسی نیست من به کی پیام بدم؟؟ ?

مهرسا* :

نه بابا شوهر داره، تازه یه دختر کوچولو هم داره ?

یاشار :

راستی مهرسا توبرازجونی بودی

مهرسا* :

اره ?

یاشار :

وااااای چرا من ازهمه بیخبرم تازه چندروزپیش فهمیدم دخترداره

مهرسا* :

چون زیاد نمیای تله بی‌خبری، اگه مثل من همیشه اینجا بودی حتما متوجه میشدی که بچه داره

یاشار :

تو تله آبی هم مث اینجا خلوته

یاشار :

اره حتما

یاشار :

مهرساتاساعت چندبیداری

یاشار :

الوووو کجارفتی

یاشار :

شب بخیر ماکه رفتیم لالا

یاشار :

بچهااگه اومدن سلام منوب همه برسون

مهرسا* :

من تایک بیدارم

مهرسا* :

ببخشید تو ت ل گرام بودم

مهرسا* :

باشع حتما.. شبتون بخیر

یاشار :

سلام

یاشار :

مهرساکجایی دخملی

مهرسا* :

سلام

مهرسا* :

همین جا

یاشار :

کجا منکه نمیبینمت شیطون کجاغایم شدی??

مهرسا* :

تو باهم قایم شدم ?

یاشار :

عه منم باهمم ک

یاشار :

ای دیت چیه

یاشار :

اگه اومدی باهم یه سری ب پیجم بزن باشه

یاشار :

ای دی من

یاشار :

benyamin natan yahoo eshgham

şadi :

ملکه :

????????

یاشار :

سلام

یاشار :

مهرساجون سلام معلوم هس شماکجاین

şadi :

مهرسا؟؟؟کجایی ؟از اونشب پیدات نیست??

یاشار :

ازکدوم شب??

şadi :

از شب مرگت??

 پاسخ دادن