اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

شما ها موهای پاتونو با چی میزنین؟

ی دختر دارم شاه نداره :

قیچی?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

با کس ننت

زینب :

به توچه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

سهیل :

با دست میکنم

?الهه :

با مومک

 پاسخ دادن