اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

شما ها موهای پاتونو با چی میزنین؟

ملکه :

قیچی?

şadi :

نازلي.. :

با کس ننت

زینب :

به توچه

şadi :

şadi :

سهیل :

با دست میکنم

?الهه :

با مومک

 پاسخ دادن