اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانمای شش هفته میشه بیاید؟

دیارجوونم :

خانماشماهم حالت تهوعاتون شروع شده

pari 15w :

grooh tel grami

گ روه ت لگرامی تله طب

جهت همفکری قبل .حین.و بعد از بارداری

با ما همراه باشید

پ یام به آی دی

pari237

معصومه و پسرش23w :

من از ۹ شروع شد

معصومه و پسرش23w :

هنوزم اگه قرص نخورم صبحا ادامه داره

دیارجوونم :

وای من دارم میمیرم

دیارجوونم :

چه قرصی میخوری؟

دیارجوونم :

من دمیترون گرفتم ازداروخونه دیشب جاریم اینامیگفتن نخور ضرر داره

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

اناهروقت من سرح کردنی بخورم بالامیارم

?مهســـاودخملاش ونی نی توراهیش? :

وترشی غیراین صورت ندارم

دیارجوونم :

من همیشه دارم

مامان هدیه :

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

انا جان جاریت ضر زده بری دکترم دکترت ام بهت دمیترون میده

نازلی :

آنا جان من دوستام همه تا 8 ماهگی دمیترون خوردن .آخه مگه جاریت دکتره اگر دکتره پس چرا رفتی دکتر دیگه ای بهت دارو بده.ب حرف کسی اعتنا نکن

نازلی :

تازه من دکترم چون سابقه اضطراب داشتم بهم قرص ضداضطراب هم داده اصلا کاری ب حرف کسی ندارم سپردمش ب خدا واگر لازم شد دارومو میخورم

نازلی :

آنا تو همونی ک کیست داشتی عمل کردی؟

 پاسخ دادن