اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بازم خوش اومدم به جمعتون

ملکه :

سلام خوش گلدی....??

یاشار :

روانی اومدی اینجا

ملکه :

??? ی سری زدم اینجارو???

یاسمن :

سلام صبحتون بخیر

یاشار :

صب بخیر یاسی خانوم

یاسمن :

عاقبتتون بخیرآقایاشار

یاشار :

میگم یاسی

یاسمن :

بفرمایید

یاشار :

بروتله آبی

یاسمن :

ندارم که

یاشار :

ببشتراونجاچت میکنن

یاسمن :

یعنی الان دانلودکنم

یاشار :

اره توبازاربزن تله طب چهارتابرات میادآبی روبزن صورتی هم مال زنان بارداره

یاشار :

اره بروبازاربزن تله طب اونجابرات میاد

یاسمن :

نصب کردم پیام دادم توتله طب آبی کسی نبود

 پاسخ دادن