اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی هست که قرص فمبیون را استفاده کرده باشد آیا عوارضی هم داره یان

şadi :

نمیشناسم?

بی تو :

واسه چاقی استفاده میکنن

şadi :

این جور چیزا عوارض داره?

یاشار :

دروغ میگه بابا ولش کن این همه چی میگه هیچم عوارض نداره

یاشار :

آخه یکی نیس ب تو بگه وقتی نمیشناسی واطلاع نداری چرامیگی عوارض داره

şadi :

د ک تر محترم?بگو ببینم پس چطوره این دارو؟اخه بی سواااد تو هیچ نمیدونی چی میگی این وسط

 پاسخ دادن