اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان کسی هست ک موهاشو کراتینه کرده باشه و براش خوب بوده باشه ?

😩زهرا مهربون اندکی بی حوصله😩 :

هوووف کسی نیس?

یاشار :

بیاتله آبی اونجاپره

😩زهرا مهربون اندکی بی حوصله😩 :

😩زهرا مهربون اندکی بی حوصله😩 :

اینجا اصن کسی نیس?

ی کورد باکلاسم :

اره برنامه های تله خلوت شده. ابی هم کسی نی البته.

 پاسخ دادن