اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانوما میتونم کدو سبز خام مصرف کنم؟رنده کنم تو ماست؟

هلینا :

اره اتفاقابرای چربی وقندخوبه

 پاسخ دادن