اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

توروخدا کمک کنید من دیروز امپول زدم تخمگ .ازامشب زندیکی کنم .ولی هیچ ترشحی ندارم ولی شکمم خیلی باد کرده بتظرتون مال تخمگ

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

بعد امپول تا ۲۴ الی ۳۶ ساعت تخمک ازاد میشه از روزی ک امپول زدی تا سه روز پشت سر هم نزدیکی داشته باش بعد از اون تا ۲۰ پری یه شب درمیون

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

اره عوارض امپولاس نفخ شکم

🌷 سارامنتظر رحمت خداس🌷فَاصبِر اِنَ وعَدَ اللهُ الحَقُ🌷یا علی ابن موسی الرضا :

گاهی وقتا تخمک گذاری بدون ترشح اتفاق میفته یااینکه ترشح داری و تو متوجه اون نمیشی منم الان دو دوره س امپولhcgمیزنم ولی ترشح انچنانی ندارم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

مرسی گلم

 پاسخ دادن