اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خشکلا تروخدا من پاهام همش سرده و ضعف میره سرماهم حوردم چی بخورم خوب شه ۲۹هفتم

 پاسخ دادن