اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کرمانشاهی اینجا هست؟؟؟؟

یاشار :

ن نیس ولی کرد زبان اینجاداریم

تنها 😴😴😴 :

کرد کجا؟؟؟؟

ی دختر دارم شاه نداره :

سلام من کرد خراسانم.

یاشار :

البته زبونش باشماخیلی فرق داره

ی دختر دارم شاه نداره :

اره فرق میکنه

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

چه قدر کورد خواه داریم?

⚘حلما⚘ :

 پاسخ دادن