اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی هست بیات بحرفیم

şadi :

ملکه :

زینب :

şadi :

تو تله ابی جواب ندادی?

زینب :

پیامت نیمد

ملکه :

زینب جون تازه اومدی

زینب :

نه خیلی وقته ولی زیاداینجاچت نمی کنم

şadi :

چرا گفتم یعنی چی و سلام

şadi :

کار خوبی میکنی...☺

زینب :

şadi :

reza :

si ba you

 پاسخ دادن