اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کمک لک های داخل تسترو با چی تمییز کنم پاک نمیشه؟؟؟؟؟

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

چیییییی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اهااا...نمیدونم?تو نت بزن

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

تنها 😴😴😴 :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خواهش?

 پاسخ دادن