اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بیاین وراجی کنیم?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

تو ک هستی?

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

من?اینم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خخخخ...

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

تو ک هستی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

من میدونم از قبلیایی حتی حدس میزنم کی هستی ولی چرا همچی میکنی??

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اسنا هستم

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

بخدا به امام زمان از قبلیا نیستم

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

من که دیشب باهات میحرفیدم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خوب میخای الان نحرف?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

دیشب یهو اومدی در مورد فلان چیز بحرفی...دروغ زیاده این زمانه..اوک اوکی

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

حالا قبلیا چکار کردن که انقدر شک داری بهشون

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

هرکاری ک بگی??من رفتار مشکوک دیدنی این شکلی فکر میکنم

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

ا ص ل بده پ?

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

اهااای

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

صبر کن

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

داری میسازیش?

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

دارم آماده میشم میخوایم بریم؟ مهمونی

نازنین؟؟؟؟؟؟؟؟ :

من نازنینم ۱۸ ساله از اهواز

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

عه خوش بگذره

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

خوشوقتم...منم اسنا ۱۸ ایران???

زینب :

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

فکرت ک مریض باشه تن سالم ب چه دردت میخوره...👑 :

عجب.... سلام خانوم وراج?

یاشار :

یاشار :

وراج نیستی کجایی

Day bu cəhalət məni gətti dara.. :

شماره اینم میخوای یاشار?

 پاسخ دادن