اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام دوستان من آخرین پریم ۲۰مردادبود میشه بگین دقیق چندهفتمه و تو ماه چندم هستم

ی̑̑ـ̑̑ـ̑اس نازم به دنیا اومد :

شش ماهته

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

۲۷هفته ای عزیزم توی ۵روزه رفتی توی۷ماه

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

برنامه فرزند نیکو رو دانلود کن تاریخ اخرین پریودیت رو بزن میادش همه ی اینا

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

من اخرین پریودیم۲۸مرداد بوده تازه رفتم۲۶هفته

نیلوفر 79 دخملش 97 توکل به خدا :

۷ ماهته ،،۲۷ هفتته .. برنامه فرزند نیکورو دانلود کن

ریحانه ودوقلوهام محیاومهدی :

مرسی پس رفتم تو هفت ماه

ی̑̑ـ̑̑ـ̑اس نازم به دنیا اومد :

26هفتت تمومه رفتی تو بیست و هفت دوروزه

ریحانه ودوقلوهام محیاومهدی :

باش مرسی دانلودش میکنم

ریحانه ودوقلوهام محیاومهدی :

فاطمه آزمایش قندو تو دادی

ی̑̑ـ̑̑ـ̑اس نازم به دنیا اومد :

میشه برید اتاق منم جواب بدبد

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

نه ۲۸ام وقت دکتر دارم هنوز برام ننوشته

برا تو نوشته

ریحانه ودوقلوهام محیاومهدی :

اره من شنبه رفتم دادم فردا جوابش میاد

ریحانه ودوقلوهام محیاومهدی :

برای ۱۵اسفند هم برام سونو نوشت

ریحانه ودوقلوهام محیاومهدی :

فاطمه طبق حساب دکترم من امروز میرم تو ۲۶پس یعنی اشتباه حساب میکنه بهش بگم

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

برا من ننوشته هنوز هیچی ۲۸بهمن نوبت دکتر دارم

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

برا من ننوشته هنوز هیچی ۲۸بهمن نوبت دکتر دارم

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

شاید حاملگی دیر صورت گرفته

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

تاریخ زایمان برات کی زده

ی

بگو تا دقیق تر بگم

ریحانه ودوقلوهام محیاومهدی :

سونو گرافی زده ۲۲اردیبهشت

ریحانه ودوقلوهام محیاومهدی :

گفت۲۲ چهل هفته ات پر میشه

بهار۴۱w 97/2/27 فرشته کوچولوم بالاخره امد??? :

منم آخرین پریودم ۱۷ مرداد بود

مریم به انتظار گل پسرش :

من ۱۸ مرداد اخرین پریودیم بوده الان ۲۶ هفته و ۵ روزمه تو ۲۷ هفته کاملی

مریم به انتظار گل پسرش :

برای من زده ۲۷ اردیبهشت

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

یک هفته اس رفتی توی ۷ماه

۱روزه رفتی توی۲۸هفته الان یعنی۲۷هفته و۱روز هستی

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

منم اخرین پری ۲۱مرداد بود

تاریخ زایمانم زده ۲۰اردیبهشت

?فاطمه تمشکش پسمله? ???گل پسرم۹۷/۲/۲۶بدنیا اومد???خدایا شکرت :

۹۰روز دیگه دوقلو ها بدنیا میان

 پاسخ دادن